Film studies

Syllabus Filmgeschiedenis

Inhoudsopgave Inleiding: een meta-perspectief op filmgeschiedschrijving De afbakening van het filmerfgoed Filmpoëtica. Een korte kenschets Inleiding: een meta-perspectief op filmgeschiedschrijving Meer dan honderd jaar zijn…
August 21, 2019