Skip to main content
Copyright Featured Image and Page Header Image: Warner Bros.

As Time Goes By

Casablanca is te kenschetsen als een romantische thriller, een liefdesverhaal neergezet in de setting van de Tweede Wereldoorlog. De personages worden geconfronteerd met de keuze tussen goed en kwaad.

Het verhaal is gesitueerd in december 1941, in Casablanca. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar bij toeval. Ze hebben kort daarvoor (in het voorjaar 1940 in Parijs) een hartstochtelijke relatie gehad, maar zijn elkaar uit het oog verloren. Hoe dat allemaal kwam en hoe dat moet aflopen vormt de kern van de spanningsboog.

Het liedje As time goes by geeft de essentie van het verhaal weer.

You must remember this
A kiss is just a kiss
A sigh is just a sigh
The fundamental things apply
As time goes by

And when two lovers woo
They still say “I love you”
On that you can rely
No matter what the future brings
As time goes by

Moonlight and love songs
Never out of date
Hearts full of passion
Jealousy and hate
Woman needs man, and man must have his mate
That no one can deny

It’s still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die
The world will always welcome lovers
As time goes by

Het filmscript van Casablanca is op vele platforms gratis toegankelijk gemaakt:

Casablanca is een populaire film en verwierf een cultstatus. Er bestaat een grote hoeveelheid bronnen met informatie, commentaar en interpretatie. Een selectie:

Boeken over Casablanca

  • Isenberg, Noah (2018) We’ll Always Have Casablanca: The Legend and Afterlife of Hollywood’s Most Beloved Film. New York: Norton & Co.
  • Koch, Howard & Philip G. Epstein (2005) Casablanca: Script and Legend. Overlook Press.
  • Osborne, Richard E.(1997)The Casablanca Companion: The Movie Classic and Its Place in History. Indianapolis: Riebel-Roque.
  • Lebo, Harlan (1992) Casablanca:Behind the Scenes. New York: Simon and Schuster.
  • Harmetz, Aljean (1992) Round Up the Usual Suspects: The Making of Casablanca. London: Weidenfeld and Nicolson.
  • Miller, Frank (1993) Casablanca: As Time Goes By. London: Ebury Publishing
  • Telotte, J.P. (1991 ed.) The Cult Film Experience: Beyond All Reason. Austin: University of Texas Press
  • Francisco, Charles (1980) You Must Remember This. . . : The Filming of Casablanca. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Internet