Skip to main content
Notes on film

Gundermann (2018)

Copyright Featured Image and Page Header Image: Pandora Filmproduktion De werkelijkheid is complex. Als het een fictiefilm was geweest zou de verwarring prachtig complex neergezet…
January 5, 2022
Notes on film

Paranoid conspiracy thriller

Copyright Featured Image and Page Header Image: Wildwood Enterprises Three Days of the Condor (Sydney Pollack, 1975) Het centrale thema is: argeloos vertrouwen tegenover panische achterdocht.…
October 15, 2021
Film studies

IFFR 2002

What (is) cinema? De strategische vraag van het IFFR 2002 Vroeger was de wereld eenvoudig: de filmarchivaris zei: “cinema is alles wat bij mij in…
September 14, 2021
Notes on film

Casablanca (1942)

Copyright Featured Image and Page Header Image: Warner Bros. As Time Goes By Casablanca is te kenschetsen als een romantische thriller, een liefdesverhaal neergezet in de…
August 10, 2020