Boekbespreking

Redder van de tiende Muze (2016)

Het verleden spreekt boekdelen
Peter Bosma (september 2016, circa 1600 woorden)
 
Het EYE Film Instituut Nederland is uitgegroeid tot een dynamisch ‘Huis van de Film’, met een spectaculair presentatiegebouw op de Noordoever van het IJ (sinds 2012) en een gloednieuw collectiegebouw op loopafstand, dat in het najaar van 2016 geopend zal worden. De huidige bezoeker kan op dit moment vele kanten op in het domein van EYE, fysiek of virtueel. Uiteraard zijn er nog genoeg idealen te verwezenlijken, maar een lange lijst van prioriteiten is nu afgevinkt, na vele jaren van inspanning.
Meer

Blockbusters (2013/2016)

Neutraal gezien is dit boek te kenschetsen als een populair-wetenschappelijke analyse van de economische trends op het gebied van entertainment, media en sport. De Amerikaanse versie werd gepubliceerd in 2013, de Nederlandse vertaling verscheen in 2016.
Meer

Lobato (2012)


Boekbespreking, gepubliceerd in: Boekman nr. 92, jrg 24 (najaar 2012) pp. 106-107.
 
De circulatie van films in kaart gebracht
Peter Bosma

Meer

Balcerzak & Sperb (eds) 2012

Filmliefde, oud en nieuw
gepubliceerd in Cinemagie jrg 51, nr. 281 (winter 2012), pp.109-112.
 
Het verschijnsel cinefilie staat sinds enkele jaren hoog op de agenda bij filmstudies, om twee redenen:
Ten eerste moeten we steeds opnieuw een antwoord zien te formuleren op de aloude vraag of de hartstocht voor het onderzoeksobject te combineren is met een afstandelijke, neutrale wetenschapelijke houding. Ten tweede zijn de kenmerken van de cinefiel ingrijpend veranderd. 
Meer

Ruoff, ed. (2012)

Jeffrey Ruoff (ed)
Coming Soon To a Festival Near You: Programming Film Festivals
St. Andrews (St. Andrews Film Studies) 2012 
Meer

Seyed-Gohrab & Talattof (eds. 2013)

boekbespreking van: K. Talattof & A.A. Seyed-Gohrab (eds.) Conflict and Development in Iranian Film, Leiden: Leiden University Press, ISBN 978-908-72-8169-4, 150 pagina’s, 44,95 euro. Full text on line: http://dare.uva.nl/document/469933

Gepubliceerd in: TMG vol. 16, no 1 (2013) pp 123-124. URL: www.tmgonline.nl
Meer

Van den Hoogen et.al. 2012

Evaluatie van cultuurbeleid scoort nog steeds een zware onvoldoende
een boekbespreking door Peter Bosma
februari 2013
 
Hoogen, Q. van den, et. al. (2012) Effectief cultuurbeleid: leren van evalueren. Amsterdam: Boekmanstichting.
 
Dit boek stimuleert de lezer om na te denken over een terugkerend goed voornemen: laten we eindelijk eens het cultuurbeleid van de overheid op een degelijke manier evalueren. Dat wil zeggen: systematisch en effectief toetsen en wegen, onderbouwd door feiten.
Meer

Schramme (red.) 2013

Boekbespreking: Schramme (red.) 2013
 
Schramme, Annick (red.), Geld & cultuur: Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden, Leuven: Lannoo Campus, 2013.
Meer

Van Vliet (ed) 2012

Harry van Vliet (red) Festivalbeleving: de waarde van publieksevenementen, Utrecht: Hogeschool Utrecht, 2012.
 
boekbespreking
Peter Bosma, november 2012
830 woorden
Meer

Film Festival Year Book 1, Film Festival Year Book 2

Dina Iordanova & Ruby Cheung (eds) Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined Communities, St.Andrews (St. Andrews Film Studies) 2010.

Dina Iordanova & Ragan Rhyne (eds) Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit, St.Andrews (St. Andrews Film Studies) 2009.

Meer

Thompson (1988) & Bordwell (2008)

Filmpoëtica. Een korte kenschets
door Peter Bosma
februari 2012
 
Sinds de jaren tachtig is een institutionele blik binnen de filmgeschiedschrijving in opkomst, met bijvoorbeeld een toenemend aantal studies over het Hollywood studiosysteem of beschrijvingen van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de (Europese) art film. [NOOT 1] 
De ‘Historical Poetics’ van David Bordwell en het ‘Neo-formalism’ van Kristin Thompson bieden een combinatie van een institutionele blik met een filmstijlanalyse. Hun werk vormt een belangrijke bijdrage in het onderzoeksveld van de filmgeschiedschrijving. 
Meer

samenvatting Bordwell (1985)

door Peter Bosma
september 2011
circa 2.000 woorden
 
Ter inleiding
Dit leesverslag maakte deel uit van leereenheid 2 van het Werkboek bij de cursus ‘Filmkunde’ van de Open Universiteit (1991). Deze leereenheid was een didactische aanvulling op het hoofdstuk 2 van het tekstboek (Filmkunde. Een inleiding), ‘Het begrijpen van een speelfilm’ (blz 51-118), geschreven door Hans van Driel en Marc Westermann.
De basis van het leesverslag werd gelegd tijdens het Zomerfilmcollege van 1987 in Neerpelt, waar Bordwell (1985) grondig werd besproken door prof. André Vandenbunder.  
Meer

Thompson (2005)

Thompson (2005) Lubitsch als leerling en meester.
Boekbespreking, gepubliceerd in Tijdschrift voor Mediageschiedenis TMG jrg 8, nr 2 (2005), pp. 175-176.
Meer

Blom (2003)

Blom, Ivo Jean Desmet and the Early Dutch Film Trade, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003.
 
Meer

Fossati (2009)

Giovanna Fossati: From Grain to Pixel – The Archival Life of Film in Transition.
Amsterdam (Amsterdam University Press) 2009.

Gepubliceerd in: TMG jrg 13, nr 1 (2010), pp. 145-147.
Meer

Hagener (2007)

Filmwetenschapper Malte Hagener onderzoekt in zijn dissertatie de invloedslijnen rondom de historische Europese avant-garde, geplaatst in het brede verband van de filmcultuur (distributie, programmering, debat). Hagener geeft een inspirerende revisie van bestaand onderzoek. Hij durft het aan dwarsverbanden te leggen in een nogal verkokerd onderzoekslandschap.
Meer

Anink & Van Yperen 2005

Meer

De veelzijdigheid van de Nederlandse film

Albers, Rommy & Jan Baeke & Rob Zeeman (red.), Film in Nederland, Amsterdam: Ludion / Filmmuseum, 2004. Schoots, Hans, Van Fanfare tot Spetters. Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig, Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen / Filmmuseum, 2004.
Meer

Elsaesser & Horwath & King (eds) 2004

Meerstemmige nostalgie rondom the seventies
De Amerikaanse filmproductie van de jaren zeventig is al vaak onderzocht en beschreven. De eerste pioniers waren o.a. James Monaco (American Film Now, 1979) en Robert Phillip Kolker (A Cinema of Loneliness, 1980), de meest recente aanwinsten zijn o.a. David Cook (Lost Illusions, 2002) en Peter Lev (American Cinema in the 70s, 2000).
Meer

Howard Becker (1982)

Becker kijkt met een sociologische blik naar kunst. De centrale aanname van Becker (1982) is dat kunst een collectieve activiteit is, het resultaat van samenwerking (en tegenwerking) van velen.
Meer

Cultuurmanagement: De regels van de kunst (2011)

Peter Bosma
Circa 1.400 woorden
Gepubliceerd in: Boekman 90 (voorjaar 2012), pp.112-114.
 
Schramme, Annick (red.) - Cultuurmanagement: De regels van de kunst - Leuven: Lannoo Campus, 2011.

Meer

Cinema in Vlaamse context (2007)


Boekbespreking van Biltereyst & Meers (eds.) 2007 & Biltereyst & Stalpaert (eds.) 2007:
Cinema in Vlaamse Context

gepubliceerd in TMG jrg 11, nr 2 (2008) pp. 108-110.
Meer

Film / TV / genre (2004)

Biltereyst, Daniël & Philippe Meers (eds.) Film / Tv / Genre, Gent: Academia Press, 2004. 
Meer

Frampton (2006) en Furby & Randell (eds) 2005

Soms is het gras groener bij de buren: In Engeland was bij de University of Southampton een jaar lang budget voor de organisatie van een serie seminars over de methodologie van film studies en er was een uitgever die de bijbehorende tekstbundel wilde publiceren. Het betreft hier merendeels originele bijdragen van onbekende auteurs. Zouden we dat in Nederland en Vlaanderen ooit voor elkaar krijgen?
Meer

Bolas (2009)

Zestig jaar filmlessen in Engeland
Bolas geeft een chronologisch geordende reconstructie van de ontwikkelingen op het vlak van de Britse filmeducatie, zijn startpunt ligt rondom 1930 en zijn afronding ligt bij 1993. 
Meer

didactische opdracht: Kuhn (2002)

Kuhn, Annette, Dreaming of Fred and Ginger: Cinema and Cultural Memory, New York: New York UP, 2002.
(British edition: An Everyday Magic: Cinema and Cultural Memory, London: Tauris, 2002).
 
Lees de drie boekbesprekingen van Kuhn (2002) en beantwoord de volgende drie vragen:
 
1. Maak van de drie boekbesprekingen een samenvatting, waarbij je ze onderling vergelijkt: welk perspectief wordt gehanteerd? Welke conclusie wordt getrokken?
2. McKim (2003) doet expliciet aan zelfreflectie. Welke uitspraken doet hij over boekbespreken in het algemeen. Ben je het met hem eens?
3. Op welke manier zou het besproken onderzoeksperspectief toegepast kunnen worden op vergelijkbaar publieksonderzoek, gesitueerd in de jaren negentig? Zie www.peterbosma.info/?p=cultuurmanagement&cultuurmanagement=14

Meer