Artikelen

Diversiteit van het Rotterdams filmklimaat

De diversiteit van het Rotterdams filmvertonersklimaat
Peter Bosma
 
Een eerdere versie van deze tekst is gepubliceerd in het kwartaalblad Puntkomma # 5 (oktober-december 2014) pp. 18-19. Op basis van voortschrijdend inzicht, observatie van nieuwe ontwikkelingen en verwerking van ontvangen commentaren heb ik de tekst aangevuld.
 
Update: mei 2017 – circa 4.000 woorden
 
Een veelzijdig filmaanbod beschouw ik als een belangrijke voorwaarde voor een gunstig leefklimaat in de stad. Als we een goed en gezond filmklimaat willen realiseren, dan moeten we streven naar het vertonen van een brede keuze aan films voor een divers publiek. Een gevarieerd aanbod aan films bestaat uit het hele beschikbare spectrum aan nieuwe speelfilms, kinderfilms, documentaires, klassiekers, zwijgende films, experimentele films en cultfilms.
 
Hoe is het Rotterdamse filmklimaat te kwalificeren volgens deze meetlat? Hier volgt een driedelig antwoord: ten eerste een (subjectieve) terugblik op het recente verleden, ten tweede een momentopname met als meetpunt het najaar van 2016, en ten derde een vooruitblik op de nabije toekomst.   
Meer

De bekroning van filmcritici in Nederland

De bekroning van filmcritici in Nederland
 
Een inventarisatie door Peter Bosma*
update februari 2017
(kerntekst circa 2000 woorden documentatie)
 
Inhoudsopgave
1. De Graadt van Roggenprijs voor filmkritiek
2. De NBF Cinemagiaprijs
3. De Pierre Bayle Prijs voor filmkritiek
4. De Louis Hartlooper Prijs voor de beste filmpublicatie
5. Een korte rondblik in de Nederlandstalige filmjournalistiek in 2014
 
 
Welke Nederlandse filmcritici werden de afgelopen vijftig jaar op welke wijze bekroond? Het antwoord op deze vraag biedt ten eerste zicht op de waardering van het vak, en het biedt ten tweede inzicht in welke filmcriticus of filmjournalist erkenning kreeg van tijdgenoten en als spraakmakend werd beschouwd. 
Meer

De erfenis van distributeur Animated People

De erfenis van distributeur Animated People (1978-1993)
door Peter Bosma
(augustus 2013, circa 6.000 woorden)
Meer

Gedigitaliseerde projectie

Gepubliceerd in: Filmmagie 643 (maart 2014) pp. 40-42.
 
Loop je vandaag een filmzaal binnen dan zal je ogenschijnlijk weinig verschil zien met de situatie van pakweg een tweetal jaar geleden. Schijn bedriegt want in quasi elke filmzaal heeft een ingrijpende verandering plaatsgevonden achter de schermen: de filmprojectie is gedigitaliseerd. Wat zijn daar de consequenties van en zijn ze echt ingrijpend? Hierbij een genuanceerde inventarisatie.
Meer

Storytelling in audiovisual media


Syllabus Narratologie
Peter Bosma
januari 2015

Hoe analyseer je een verhaal? Daar zijn vele antwoorden op, die in deze syllabus aan de orde komen. Hier plaats ik gratis de inleiding. De rest van de tekst is te bestellen via het contactveld op www.peterbosma.info. Tevens kan ik voorzien in een cursus filmnarratologie en filmanalyse.

 

Meer

leestrajecten filmnarratologie


Geslecteerde aanbevolen literatuur

Meer

hand-out filmsemiotiek

Peter Bosma
december 2011 - AKV St. Joost, deeltijdopleiding av
circa 4.300 woorden
Meer

Inhoudsopgave Handboek Filmprogrammering

Handboek Filmprogrammering
De analyse van artistieke keuzes bij filmfestivals, filmtheaters, filmarchieven 
Meer

De betovering van filmvertoningenPeter Bosma, december 2016
Circa 2.200 woorden
 
In 2016 heb ik genoten van de betovering van de vertoning op het grote doek van vele uiteenlopende speelfilms, onder andere Carol; Red Turtle; El abrazo de la serpiente; Les premiers les derniers; Neon bull; L’avenir; Hell or high water; La fille inconnue; Frantz; The Salesman.
 
Vaak zat ik hierbij in een vrijwel lege filmzaal. Het is daarom onvermijdelijk dat de vraag rijst of de kwaliteitsbioscoop nog bestaansrecht heeft in de 21e eeuw. Kan de ‘art cinema’ in Nederland op rendabele wijze repertoire houden op het grote doek? Waarom zou je als consument in het tijdperk van digitalisering en mondialisering nog tijd en geld besteden aan het kijken naar artistiek hoogwaardige films in een zaalprojectie? 
Meer

De definitie van filmerfgoed

Door Peter Bosma
April 2012
 
Een filmprogrammeur kan tappen uit twee vaten: de premièrefilms en het filmerfgoed. Wat is ‘filmerfgoed’ precies? 
Meer

Filmprojectie: Wat elke filmtoeschouwer weten moet

http://www.peterbosma.info/downloads/files/Filmprojectie%20update.pdf

Een film bestaat pas in projectie, dus een goede filmprojectie in de filmtheaters is van essentieel belang. Projectie is de onmisbare schakel tussen filmkopie en publiek, het is de verbindingslijn tussen productie en receptie.

Peter Bosma, maart 2012
circa 3.000 woorden bibliografie
Meer

Cinefilie

Wij houden op verschillende manieren van film. Het verschijnsel filmliefde (cinéphilie of cinephilia) heeft een grote diversiteit en kent vele perspectieven...

door Peter Bosma
juli 2012
(circa 1200 woorden)
Meer

Filmkritiek in het perspectief van filmerfgoed

http://www.peterbosma.info/downloads/files/Filmkritiek%20update.pdf

Meer

Analyse van het kritisch waardeoordeel

Peter Bosma
Mei 2012
Circa 1.800 woorden
 
Deze tekst richt zich op de criteria, normen en argumenten van de filmcriticus: op welke wijze beredeneren filmcritici hun waardeoordelen over films? 
Meer

De canon-vorming


door Peter Bosma
oktober 2011

Ter inleiding

De algemene discussie over canonvorming in de kunstwereld cirkelt rond de omschrijving van breed gedeelde waarderingen van het culturele verleden. Het accent kan hierbij onder andere liggen op het didactische nut (de canon is dan een beredeneerde keuze van basiskennis, een shortlist van schoolvoorbeelden) of op de sociale waarde (de canon is dan een paklijst voor de gemeenschappelijke culturele bagage, een spiekbrief voor het collectieve geheugen).
Het probleem hierbij is dat kennis van het verleden nooit neutraal is en dat waarderingen per definitie subjectief zijn. Het samenstellen van een canon zal dus onvermijdelijk altijd discussie opleveren en er valt veel voor te zeggen dat deze discussies zinvoller zal kunnen zijn dan de eregalerij zelf. 
Meer

Il Posto in Nederland

De Nederlandse filmkritiek en Il Posto (1961)
Het systematisch verzamelen van gepubliceerde, professionele filmkritieken levert een corpus teksten op die inzicht kunnen geven in de praktijk van de filmkritiek en de filmvertoning, in een specifiek land en een specifieke periode.

Peter Bosma, maart 2011
foto: Collectie EYE Film Instituut Nederland.
Meer

Programmaconcepten voor IL POSTO

Voorwoord
Deze tekst diende als basis voor een inleiding die ik tijdens het Film Zomer College 2013 mocht geven. 
Meer

De distributie van IL GATTOPARDO in Nederland

door Peter Bosma, maart 2013

IL GATTOPARDO is een succesvolle klassieker, die regelmatig en met succes opnieuw te zien is op het grote doek. Hoe komt dat? Waarom komt de ene film wel bovendrijven in de filmzalen en al die andere films niet? 
Meer

Auteursrecht: vloek of zegen?

Update maart 2012
1600 woorden
Peter Bosma
 
De Oscar winnende animatiefilm Father and Daughter (Michael Dudok de Wit, 2000)is in de afgelopen jaren door meerdere aanbieders op YouTube gezet. Dit is te beschouwen als een teken van respect en enthousiasme, maar ook van inkomstenderving en verlies van controle voor de maker.
Waar ligt de balans tussen enerzijds de juridische en financiële rechtvaardigheid voor de maker en anderzijds een onbelemmerde toegankelijkheid van het werk?
Welke voorwaarden aan de vrije beschikbaarheid van films kunnen met redelijkheid gesteld worden?
Deze vragen hebben aan actualiteit en urgentie gewonnen door de komst van het internet.
Meer

Het verschijnsel van internationale filmfestivals

Peter Bosma, februari 2009
Engelse vertaling, zie: www.peterbosma.info/?p=english&english=8.
 
Filmfestivals zijn populair: filmfestivals worden doorgaans goed bezocht en wereldwijd bestaat elke dag van het jaar een keuze uit meerdere opties voor een festivalbezoek. 
Meer

Holland Animation Film Festival (HAFF)

Het Holland Animation Film Festival (HAFF). Een geschiedenis
door Peter Bosma
circa 6.000 woorden
gepubliceerd in: Cinemagie, driemaandelijks filmstudietijdschrift jrg 51, nr. 279 (zomer 2012) pp. 62-72.

 
Meer

Found Footage, een terreinverkenning

Het domein van ‘found footage’ is een verzamelterm voor zeer verschillende artistieke opvattingen over het hergebruik van oud filmmateriaal.  


Peter Bosma, april 2013
foto: Collectie EYE Film Instituut Nederland.

Meer

De distributietak van het Internationaal Film Festival Rotterdam

door Peter Bosma
maart 2012

De ‘Rotterdamse collectie’ in het archief van EYE Film Instituut Nederland is een goudmijn voor de programmeurs van vandaag, hier ligt een schat aan materiaal. De manier waarop deze collectie tot stand kwam is een tijdloze inspiratiebron en het resultaat is een prachtige verzameling van filmkunst.

Meteen vanaf de oprichting in de zomer van 1972 had het festival Film International ook een distributietak, die gedurende twaalf jaar rechtstreeks verbonden bleef aan de festivalorganisatie. Waarom liep het hier mee mis in 1984 en welke erfenis heeft dit precies opgeleverd?
Voor een antwoord hierop is het noodzakelijk terug te gaan in de tijd.
 
Meer

TMG artikel over ELISO

Eliso (1928) en het netwerk van Nederlandse poortwachters bij de vertoning van zwijgende films met muzikale begeleiding.

door Peter Bosma


Samenvatting
Een zwijgende film komt pas tot leven bij de vertoning in de filmzaal, op het grote doek, met live muzikale begeleiding, met een aandachtig en talrijk publiek. De weg naar deze wederopstanding is lang en vol versperringen. Achter elke vertoning staat een verhaal over de wijze waarop juist deze film is uitverkoren uit het beschikbare aanbod. Hoe verloopt dit selectieproces? Deze vraag wordt hier beantwoord door een inventarisatie van de noodzakelijke voorwaarden en een reflectie op de invloed van gatekeepers, aan de hand van een concreet voorbeeld, de presentatie van de zwijgende Georgische film eliso (1928) in Nederland.

English summary
The kiss of life for a silent film exists of a screening in a big hall, live musical accompaniment and a vast audience. The way to resurrection of a silent film is long and paved with many obstacles. Behind each screening there is a story to be told about choices and decisions. How and by whom are silent films selected for presentation? This question gets an answer through the inventary of the basic requirements and a reflection on the influence of gatekeepers, illustrated by one case study: the presentation of the Georgian silent film Eliso (1928) in the Netherlands.
Meer

Nederlandstalige Film Studies (in 2005)

Peter Bosma
update september 2014
 
Inleiding
1. Terugblik op de filmstudies in Nederland (jaren 60 t/m jaren 90)
2. Een schets van het onderwijs binnen filmstudies in Nederland (in 2005)
3. Signalering van twee internationale trends bij filmstudies (in 2005)
Conclusie
Meer

Hulde aan de filmlessen van prof. Vandenbunder

door Peter Bosma
oktober 2011

Iedereen die professor André Vandenbunder ook maar één keer heeft gehoord is erfgenaam van hem en beschikt daarmee over een mooie nalatenschap van inspiratie en bevlogenheid.
Professor Vandenbunder gaf in elk college een ode aan de filmkunst. Zijn toehoorders voerde hij mee in zijn bewondering van talent en van meesterwerken, geplukt uit alle tijden en alle windstreken. Hij combineerde grote idealen en felle bewondering met nederige bescheidenheid.
Meer

De Brug (Ivens 1928) vanuit het perspectief van het programma

Engelse versie: ‘The Bridge, seen in the perspective of the programme’, in: The Ivens Magazine nr 14-15 (July 2009) pp. 44-47. URL: www.peterbosma.info/?p=english&english=5

http://www.peterbosma.info/downloads/files/DE BRUG in het perspectief van de programmering(1).pdf
Meer

Kinderfilmprogrammering. Een situatieschets en pamflet

Peter Bosma
update december 2016

 
Waarom is het vertonen van kinderfilm belangrijk?
Het is mijn overtuiging dat een breed aanbod van kinderfilms een onmisbare factor is in het waarborgen van een gezond filmklimaat, zowel actueel als op langere termijn.
 
Meer

Karakter (1997) ligt op de plank

Bij de Nederlandse première van KARAKTER (Mike van Diem, 1997) werd de film door vrijwel alle Nederlandse filmrecensenten juichend ontvangen. Zeven jaar na de première komt er een kink in de kabel...

Peter Bosma, april 2013
Meer

Het ontstaan van cinema

Het ontstaan van cinema en de periode van de vroege cinema (1895-1915)
enkele aantekeningen door Peter Bosma,
gebruikt bij een gastoptreden in de cursus filmgeschiedenis Filmhuis Den Haag.
Oktober 2011 - 3.310 woorden
Meer

de K van Kikkervijver

Een column over filmkritiek
door Peter Bosma

Naar aanleiding van het debatprogramma ‘F voor Filmkritiek’,
10 en 11 december 2009 in Filmhuis Den Haag.
Meer

Herinneringen van een Rotterdamse sneak master

door Peter Bosma
 
Augustus 2011
1000 woorden
Meer