Film Studies & Film Practice


Explore the pleasure of sharing film experiences

On my website you find inspiration to ...
- watch films, especially silent cinema, Iranian cinema, German cinema, Dutch cinema
- to organise film screenings, in a cinema, festival, or archive
- to write about films, in reviews, analyses, or essays
- to contact me with comments, questions or assignments

Welcome on my personal website (version January 2017).
This website is a work in progress, please check regularly for updates. In the section of English texts I compiled some of my research and educational notes.

You are free to use these texts or fragments of it, on condition you use the citation for non-commercial purposes only, you cite the texts unchanged, and with credit to me.

The photos are taken from the public domain, or are used with permission of the right holders. In all cases, I tried with due diligence to trace the right holders.


Welkom op mijn persoonlijke website (versie januari 2017).

Op deze website staat een overzicht van mijn teksten, deels elders gepubliceerd en deels hier voor het eerst in het openbaar gebracht.

De teksten zijn vrij te citeren of te vermenigvuldigen, mits gebruikt in een non-commercieel verband, zonder ingrepen in de tekst en met bronvermelding.

De foto's zijn ontleend aan het publieke domein, of zijn geplaatst met toestemming van de rechthebbenden. In alle gevallen heb ik getracht met alle mij beschikbare mogelijkheden de rechthebbenden te achterhalen.

 
Powered by Tangerine Design
www.tangerinedesign.nl